Primăria

Consiliul local

Oraşul Sărmaşu

Proiecte, investiții și strategii

Informaţii publice

Informații utile

Turism

zilele orasului 2016

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Siguranta locuintei
Votul ilegal
SIPOCA

Anunţuri, comunicate şi evenimente

Îmbunătățirea accesului la justiție

Avocatul Sergiu Trifan, în calitate de expert avocat în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție. O abordare integrată cu accent pe populația romă și alte grupuri vulnerabile” acordă(...)

Obligațiile persoanelor fizice și juridice potrivit Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale

În conformitate cu art. 9 din O.G. nr. 21/2002, instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice le revine obligația să efectueze și să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosbile a(...)