Primăria

Consiliul local

Oraşul Sărmaşu

Informaţii publice

Informații utile

Turism

zilele orasului 2016

Proiecte, investiții și strategii

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Siguranta locuintei
Votul ilegal
SIPOCA
Inchide

Trimite unui prieten

Comunicat cu privire la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

Exportă PDF - Comunicat cu privire la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei Tipăreşte pagina - Comunicat cu privire la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei Trimite unui prieten - Comunicat cu privire la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei


          În conformitate cu  prevederile O.U.G. Nr. 70/31.08.2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece (1 noiembrie 2014 – 31 martie 2015).
          Conform prevederilor H.G. nr. 920/21.09.2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ordonanţei susamintite, cu modificările şi completările ulterioare, se exclud de la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, familiile sau persoanele singure care au în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere, cel puţin unul dintre bunurile următoare:
          Bunuri imobile:
1.Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2.Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 mp. în zona urbană şi 2000 mp. în zona rurală.
          Bunuri mobile (aflate în stare de funcţionare):
1.Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi.
5. Utilaje agricole: tractor; combină autopropulsantă.
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
7.Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
          Depozite bancare:
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
          Terenuri/animale şi/sau păsări
1.Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
          Plafon  pentru acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei, pentru sezonul rece – noiembrie 2014 – martie 2015, este de  615 lei.

          Începând cu data de 06 octombrie 2014, persoanele care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale,  energie electrică sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, au posibilitatea de a ridica formularele de cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, de la sediul Primăriei oraşului Sărmaşu – compartiment Asistenţă socială sau îl pot descărca de la finalul comunicării.
          Cererile privind acordarea ajutoarelor pentru încălzire cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, complet şi corect întocmite, se pot depune la sediul Primăriei oraşului Sărmaşu – compartiment Asistenţă socială, începând cu data de  06 octombrie 2014 .
          Programul pentru ridicarea formularelor de cerere precum şi pentru depunerea acestora este următorul:
- de luni până joi între orele 8,30 – 15,30
- vineri între orele 8,30 – 13,00
          La depunerea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire, solicitanţii au obligaţia să prezinte următoarele documente:
-acte doveditoare, în original şi copie, privind componenţa familiei (acte de identitate, certificate de naştere ale copiilor, certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească sau după caz hotărârea comisiei pentru protecţia copilului, privind încredinţarea copilului, instituirea tutelei/curatelei, respectiv măsura plasamentului);
-dovezi de venituri nete din luna anterioară depunerii cererii, pentru toţi membrii familiei (pentru toţi membri familiei cu vârsta peste 16 ani, care nu urmează cursuri şcolare, se va prezenta adeverinţă eliberată de Administraţia Finanţelor Publice);
-contractul de închiriere sau de proprietate al locuinţei, în original şi copie;
-certificatul de înmatriculare al autoturismului sau motocicletei, în copie şi original (dacă este cazul);
-acte doveditoare privind locuinţa sau bunurile deţinute de membrii familiei în alte unităţi administrativ-teritoriale;
-ultima factură de gaz în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale;
-ultima factură de curent electric în cazul persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică.


Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale


          Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2014 – martie 2015, după cum urmează:
a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 262 lei;
b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 190 lei;
c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 150 lei;
d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 120 lei;
e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 90 lei;
f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 70 lei;
g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 45 lei;
h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 35 lei;
i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei."


Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică


          Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie electrică, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2014 – martie 2015, după cum urmează:
a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 240 lei;
b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 216 lei;
c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 192 lei;
d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 168 lei;
e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 144 lei;
f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 120 lei;
g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 96 lei;
h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 72 lei;
i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei."


Acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri


          Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri beneficiază pentru perioada sezonului rece noiembrie 2014 – martie 2015, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează:
          În funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie, compensarea procentuală se acordă după cum urmează:
a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează până la 155 lei li se acordă lunar o sumă de 54 lei;
b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 155,1 lei şi 210 lei li se acordă lunar o sumă de 48 lei;
c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 210,1 lei şi 260 lei li se acordă lunar o sumă de 44 lei;
d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 260,1 lei şi 310 lei li se acordă lunar o sumă de 39 lei;
e) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 310,1 lei şi 355 lei li se acordă lunar o sumă de 34 lei;
f) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 355,1 lei şi 425 lei li se acordă lunar o sumă de 30 lei;
g) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 425,1 lei şi 480 lei li se acordă lunar o sumă de 26 lei;
h) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 480,1 lei şi 540 lei li se acordă lunar o sumă de 20 lei;
i) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, se situează între 540,1 lei şi 615 lei li se acordă lunar o sumă de 16 lei."

 

 

Fişiere - Comunicat cu privire la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

Înapoi la Anunţuri, comunicate şi evenimente