Primăria

Consiliul local

Oraşul Sărmaşu

Proiecte și investiții

Informaţii publice

Informații utile

Turism

zilele orasului 2016

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență

Live zilele orasului 2016 Galeria fotoCartea de oaspeţi
Siguranta locuintei
Votul ilegal

Bine aţi venit pe site-ul Primăriei Oraşului Sărmaşu

          În calitate de Primar al oraşului Sărmaşu, adresez bun venit tuturor vizitatorilor site-ului instituţiei.

          Prin intermediul acestui instrument de comunicare dorim să oferim o imagine de ansamblu despre oraşul Sărmaşu, considerând totodată că toţi cei interesaţi vor găsi informaţii interesante şi utile despre administraţia publică locală, instituţiile subordonate, serviciile publice locale, proiectele şi investiţiile realizate precum şi despre cele în curs de realizare.

          Vă mulţumesc în numele colegilor şi a tuturor sărmăşenilor, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi şi sper că ne veţi vizita cât mai curând.

          Propun tuturor celor interesaţi să ne viziteze şi să descopere frumuseţea din oraşul Sărmaşu, care se situează geografic în zona centrală a ţării, la întretăierea limitelor administrative ale judeţelor Mureş, Cluj şi Bistriţa Năsăud. Odată cu dobândirea titlului de oraş în anul 2003, Sărmaşu şi localităţile componente parcurg o perioadă de dezvoltare continuă de ordin social şi economic, autorităţile locale focalizându-şi eforturile pentru îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei, dar şi dezvoltării economice locale.

 

                                                                                Primar,

                                                                          ing. Mocean Ioan

 

 

 

 

 

 


Mesajul Primarului

30 Noiembrie - Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei

An de an, la 30 noiembrie Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte pe Sfântul Apostol Andrei. În anul 1995, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca ziua de 30 noiembrie să fie declarată sărbătoare bisericească naţională, iar în anul 1997 Sfântul a fost proclamat „Ocrotitorul României".
Sfântul Andrei, cel Întâi Chemat la apostolie, s-a născut la Betsaida, un mic orăşel de pe malul lacului Ghenizaret, fiu al lui Iona și frate a lui Simon Petru, care s-a numărat, de asemenea, printre cei 12 apostoli ai Domnului, a fost printre primii ucenici ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iar mai înainte de a deveni Apostol, ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul.
Ziua de 30 noiembrie reprezintă pentru noi mai mult decât o mare sărbătoare a ortodoxiei și este trecută în calendarele bisericești ca o adevărată sărbătoare a creștinismului românesc.
Fiind premergătoare zilei de 1 decembrie, Ziua Națională sau a unității românilor de pretutindeni, ziua Sfântului Andrei unește spiritual sărbătoarea Bisericii Ortodoxe Române cu sărbătoarea României. Creștinismul românilor este de origine apostolică iar aceasta i se datorează Sfântului Apostol Andrei, cel care i-a creștinat pe locuitorii ținuturilor danubiano-pontice.
Aşa se explică şi faptul că el este unul dintre cei mai populari sfinţi ai noştri şi că numele lui este viu nu numai în evlavia ci şi în folclorul românesc.
La mulţi ani celor ce poartă numele Sfântului Apostol Andrei !

Primarul orașului Sărmașu
Ing. Mocean Ioan

 

 

 

 

 

 

 

1 Decembrie 1918 este Ziua Naţionalǎ a României, fiind adoptatǎ prin lege dupǎ înlǎturarea regimului comunist şi marcheazǎ un eveniment istoric : unirea Transilvaniei cu România, în anul 1918. Din punct de vedere istoric, la 1 Decembrie 1918, Adunarea Naƫionalǎ de la Alba Iulia, constituitǎ din 1228 de delegați oficiali şi sprijinitǎ de peste 100000 de români veniţi din toate colţurile Ardealului şi Banatului au adoptat o Rezoluţie prin care s-a consfinţit unirea tuturor românilor din Transilvania cu România, totodată cerându-se un singur stat național.
,,Marea Unire de la 1918 a fost şi rǎmâne pagina cea mai sublimǎ a istoriei românești . Măreţia ei stǎ ȋn faptul cǎ desǎvârşirea unitǎƫii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istoricǎ a intregii naƫiuni române, realizatǎ într-un elan ƫâşnit cu putere din strǎfundurile conştiinƫei unitǎƫii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l cǎlǎuzi cu inteligenƫa politicǎ remarcabilǎ spre ƫelul dorit. "
Aniversǎm cu respect în fiecare an Ziua Naƫionalǎ a României la 1 Decembrie, prilej de rememorare a jertfei ȋnaintaşilor şi a luptei pentru constituirea statului naƫional român.

La mulƫi ani români !
La mulƫi ani România !

 


Primarul orașului Sărmașu,
Ing. Mocean Ioan